Het belang van informele kennisverwerving

Uw organisatie weet meer dan u denkt

18-05-2021

Uit onderzoek blijkt dat een informele leermethode aanzienlijk effectiever is als het gaat om het internaliseren van bedrijfsspecifieke technische en operationele kennis. Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht stelden vast dat het zwaartepunt in het bedrijfsleven ligt bij informele kennisverwerving. Werknemers besteden gemiddeld 31% van hun betaalde werktijd aan het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden op de werkvloer. 94% procent van de nieuwe vaardigheden die werknemers leren, doen ze op tijdens het werk. Uit onderzoekscijfers blijkt, dat werknemers veel minder (6%) kennis opdoen bij externe trainingen en workshops dan voorheen werd aangenomen. Dat in tegenstelling tot het hoge percentage (94%) kennis en vaardigheden dat zij binnen het bedrijf zelf kunnen opdoen. Instellingen en bedrijven investeren desondanks veel te weinig in ‘learning by doing’. Om informele leertrajecten binnen organisaties structureel vorm te kunnen geven is het inzetten van de juiste, effectieve tools belangrijk.

 

E-learning

Eén van die tools is te vinden in de vorm van ICT-oplossingen die een bijdrage kunnen leveren aan het opbouwen en onderhouden van het kennisniveau binnen de organisatie. De universele toepasbaarheid, het gebruikersgemak en het enorme potentieel aan keuzemogelijkheden bevorderen en rechtvaardigen de inzet van e-learningsystemen. Dat zorgt voor een veelheid aan e-learning software, waarvan het grootste deel wordt ontwikkeld door de leerbedrijven die ook traditionele leermethoden aanbieden. Ook daarvoor geldt dat een groot deel van de investering er uit bestaat de software door externe mankracht aan te laten passen aan het referentiekader van de organisatie. Om optimaal gebruik te maken van de leermogelijkheden binnen het bedrijf en de waardevolle kennis van werknemers te borgen, zijn veel bedrijven en organisaties gebaat bij een managementtool om zélf een structureel e-learningstraject vorm te geven.

 

De juiste tools voor kennismanagement

Een effectief kennismanagementsysteem houdt rekening met de manier waarop mensen kennis tot zich nemen, kunnen toepassen en vooral: onthouden. Het begrip ‘leercurve’ is bekend, maar met name het begrip ‘vergeetcurve’ speelt een rol bij het borgen van de operationele kennis binnen de organisatie. Waar het aanleren van kennis en vaardigheden een gestructureerd proces is, verloopt het vergeten daarvan ongecontroleerd. Stof die niet regelmatig wordt herhaald, wordt vergeten. Wanneer nieuwe kennis voortdurend wordt herhaald en in de praktijk toegepast, wordt deze ingepast in de bestaande kennis en zo opgenomen in het bedrijfsspecifieke ‘kenniscollectief’. Een e-learningsysteem dat ervoor zorgt dat medewerkers in operationele praktijksituaties structureel worden geconfronteerd met de kennis die zij hebben opgedaan, is het meest effectief.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een demo van de software aan.

Meer informatie over de software
Demo aanvragen