kennisniveau in de organisatie vs. de faalkosten

Uw organisatie weet meer dan u denkt

14-05-2021

In het vorige blogartikel hebben we het gehad over dat gebrek aan kennis geld kost. In dit blogartikel gaan we dieper in op het kennisniveau in de organisatie vs. de faalkosten en hoe je het kennisniveau van uw medewerkers kan verhogen.

Uitgaande van de directe relatie tussen het kennisniveau in de organisatie en de faalkosten, ligt de oplossing in de juiste opleiding. Om menselijke fouten terug te dringen naar een acceptabel niveau, en daarmee te streven naar verlaging van de faalkosten, is het van belang om bedrijfsspecifieke kennis te borgen in een effectief opleidingsprogramma. Het vermijden van de 80% faalkosten die het gevolg is van menselijke fouten brengt dan ook een investering met zich mee. De klassieke kwaliteitsleer stelt dat de vermijdingskosten (costs of conformance) naar het oneindige gaan wanneer de faalkosten (costs of non-conformance) naar nul moeten. Dat betekent dat het optimum nooit bij nul fouten kan liggen. Toch kunnen de faalkosten op een rendabele manier worden gereduceerd. Het is belangrijk te zoeken naar het evenwicht: een situatie waarbij de investering in de bedrijfsspecifieke opleiding een relatief grote reductie van de faalkosten oplevert. Dat vraagt om een bewuste keuze in kennismanagement. 

Formele opleidingstrajecten

Eén van de manieren om te werken aan het kennisniveau van medewerkers is het investeren in een formeel opleidingstraject. Dat is een duur, arbeidsintensief en langdurig traject waarbij een groot deel van de kosten wordt gemaakt in didactische manuren. Bovendien is een dergelijke opleiding meestal niet bedrijfsspecifiek, zodat de inspanning om de (veelal) externe opleiding aan te passen aan het referentiekader van de organisatie in de regel relatief veel investering vergt. Opleiden of formeel leren is gericht op de logische en efficiënte opbouw van het referentiekader bij de medewerker en richt zich over het algemeen op de causale verbanden. In Nederland wordt ongeveer 1,5% van de loonkosten in het bedrijfsleven uitgegeven aan ‘formeel leren’. Vanuit managementperspectief is een investering in de verbetering van ‘informele’ leertrajecten echter veel effectiever. Informele leertrajecten maken gebruik van de bedrijfsspecifieke kennis die informeel binnen de organisatie is aangeleerd; deze is ontstaan op de werkvloer en verankerd in de operationele praktijk.

Het verband tussen investering in en onderhoud van kennis

Behalve de hoge kosten is er nog een aspect waarin een informeel leertraject zich in positieve zin onderscheidt van een formeel leertraject. In het geval van machines bestaan de ‘total costs of ownership’ uit de kosten van de afschrijving van de investering plus de kosten van het dagelijkse gebruik inclusief het structurele onderhoud. Bij een investering in het kennisniveau binnen de organisatie is dat in principe niet anders. Een eenmalige training, workshop of andere vorm van opleiding is niet meer dan een impuls. Dat is minder effectief, want ook het instandhouden van kennis heeft regelmatig ‘onderhoud’ nodig. Alleen kennis die wordt herhaald, wordt door de werknemer geïnternaliseerd. Die herhaling kan ‘impliciet’ of ‘expliciet’ zijn. Wordt de leerstof direct in de praktijk toegepast, dan is er sprake van effectieve, impliciete herhaling. Kan het geleerde niet in de praktijk worden toegepast, dan kan dat alleen via expliciete herhaling. De stof moet bijvoorbeeld met herhalingscursussen, terugkomdagen, etcetera, worden herhaald en vergt daarmee duur onderhoud.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een demo van de software aan.

Meer informatie over de software
Demo aanvragen