Kennisvergroting voor de industrie en productie

Uw organisatie weet meer dan u denkt

08-06-2021

De software van iSee iKnow is op veel verschillende aspecten toepasbaar bijvoorbeeld in de industrie of bij productiebedrijven. De software wordt onder andere al gebruikt in de offshore, industrie, voeding, converting, chemie, nutsbedrijven, bouw, logistiek en dienstverlening. De software kan ingezet worden om de processen op de werkvloer inzichtelijk te maken en te verbeteren. 

Processen op de werkvloer zijn vaak vaste routines geworden, deze zijn lastiger bij te sturen. Door gebruik te maken van de software kan op een overzichtelijke manier in kaart gebracht worden hoe de huidige processen efficiënter ingericht kunnen worden. Daarnaast kan in kaart gebracht worden wat de huidige kennis van de werknemers is en waar deze nog bijgeschaafd kan worden. 

De Software van iSeei Know is eenvoudig in gebruik, wilt u weten wat iSee iKnow voor uw bedrijf kan betekenen. Vraag dan vrijblijvend een demo aan.

Demo aanvragen