Disclaimer

Uw organisatie weet meer dan u denkt

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard en kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten van personen die een bijdrage leveren aan deze weblog/website.Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig of juist is dan wel dat weergegeven meningen of standpunten correct zijn. De informatie op deze webblog/website kan op elk moment door ons worden gewijzigd, iSee iKnow is echter niet verplicht om deze informatie actueel te houden.iSee iKnow is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie op deze webblog/website. Eventuele verwijzingen (hyperlinks) naar sites die niet door iSee iKnow worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan iSee iKnow niet instaan voor de inhoud, de kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuwsfeit, of site van een derde, impliceert niet dat iSee iKnow de inhoud daarvan onderschrijft.iSee iKnow kan niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze webblog/website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.