PRIVACYVERKLARING ISEE IKNOW B.V.

Uw organisatie weet meer dan u denkt

 

1. Inleiding

1.1.              Deze verklaring beschrijft het beleid van I see I know B.V. (KvK 8127792 verder genoemd "iSee iKnow") op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.

1.2.              iSee iKnow biedt onder andere via haar websites verschillende diensten aan, zoals een casebased leersystemen en advies. Daarbij verwerkt iSee iKnow ook privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). iSee iKnow werkt daarbij in een aantal gevallen samen met andere bedrijven en instellingen, zoals Housing en hosting, developers en adviseurs.

1.3.              Zie ook de specifieke privacyverklaring op de site van de betreffende dienst.

1.4.              iSee iKnow gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. iSee iKnow houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bijbehorende Uitvoeringswet

 

2. Contact met iSee iKnow

Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met iSee iKnow wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:     0570 – 608 722 (maandag  tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur)

Mail:                 info@iseeiknow.com

Website:           via het contactformulier op www.iseeiknow.com

Post:                  Hendrick de Keyserlaan 12, 7425 NH Deventer

 

3. Gebruik van persoonsgegevens

Op de algemene website van iSee iKnow (www.iseeiknow.com) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter om in contact te komen met iSee iKnow. ISee iKnow verwerkt niet altijd alle ingevoerde of achtergelaten gegevens. De gegevens die iSee iKnow verwerkt zijn afhankelijk van het type dienst dat u afneemt en de functionaliteiten op onze website(s) die u gebruikt. iSee iKnow verwerkt bijvoorbeeld alleen uw mailadres indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van iSee iKnow, of bijvoorbeeld adres en contactgegevens indien u te kennen heeft gegeven interesse te hebben in onze diensten. De persoonsgegevens die iSee iKnow verwerkt als Verwerker voor opdrachtgevers (Verantwoordelijken) zijn vermeld op de betreffende applicaties. Zie bijv. op onze demo-applicatie https://demo.iseeiknow.com

 

4. Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten die iSee iKnow aanbiedt, kan iSee iKnow de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functie/beroep
 • gebruikersnaam
 • geslacht
 • technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)
 • overige gegevens die u op het contactformulier achterlaat, ons mailt en gespreksnotities.

 

5. Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 • om het voor u mogelijk te maken diensten via de website(s) van iSee iKnow af te nemen op het gebied van training (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor iSee iKnow niet mogelijk om deze diensten aan te bieden)
 • Opstellen van licentiecontracten, verwerkingsovereenkomsten en facturen
 • de inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief
 • marketing, waaronder contact met u op te nemen, het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen
 • evaluatie van evenementen en dienstverlening
 • uitvoeren van sollicitatieprocedures
 • om de website(s) van iSee iKnow te verbeteren
 • verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor boekhouding en belastingaangifte

 

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1.              iSee iKnow stuurt de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u aangevraagde diensten. Denk hierbij aan agenten/partners van iSee iKnow om aanbiedingen te kunnen doen voor implementaties en trainingen. iSee iKnow maakt op de algemene site onder andere gebruik van google analytics

6.2.              Indien iSee iKnow uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt iSee iKnow ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

6.3.              iSee iKnow zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of verplicht is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake van aanvragen van politie, justitie of belastingdienst. iSee iKnow is dan wettelijk verplicht dergelijke persoonsgegevens af te geven.

 

7. Beveiliging en bewaring

7.1.              iSee iKnow neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. iSee iKnow zorg er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2.              iSee iKnow bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat iSee iKnow uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te bieden. Het voorgaande is niet van toepassing indien iSee iKnow uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

8. Cookies en profilering

8.1.              Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van iSee iKnow bezoekt.  Op de website(s) van iSee iKnow worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
8.2.              Daarnaast kan iSee iKnow gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van iSee iKnow te analyseren en te verbeteren. Op de commerciële websites maakt iSee iKnow daarvoor gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

 

9. Websites van derden

De website van iSee iKnow kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. iSee iKnow is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

10. Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter, Linkedin, Facebook en Google+. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Google+  om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

 

11. Wijzigingen

iSee iKnow kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om iSee iKnow een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

 

13. Klachten

iSee iKnow hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

14. Gegevensverwerker

De gegevensverwerker als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap I See I Know B.V., Hendrick de Keyserlaan 12, 7425 NH Deventer (KvK 08127792).