Informeel leren

Uw organisatie weet meer dan u denkt

Volgens diverse onderzoeken is minder dan 10% van de kennis van een gemiddelde werknemer aangeleerd door formeel leren. Alle overige kennis wordt informeel tijdens het werk opgedaan. Stel, u mag investeren in een verbeterproject, waar zou uw voorkeur met deze wetenschap naar uitgaan?  A) 10% verbetering van het formele leerproces of B) 10% verbetering van het informele leerproces binnen uw organisatie?