iSee iKnow E-learning Software

Uw organisatie weet meer dan u denkt

E-learning Software op maat 

We richten onze e-learning pakketten persoonlijk op maat en rondom cases in. Op het moment dat de kennis van een medewerker wordt getoetst kunnen we op basis van de antwoorden afleiden waar nog kennis ontbreekt. Op basis daarvan richten we het vervolg in. Dus iedere medewerker volgt een eigen leertraject. Dat maakt de kennis relevant en meteen toepasbaar. Managers krijgen toegang tot een dashboard waarmee het traject in één blik inzichtelijk is.

Afbeelding bij iSee iKnow E-learning Software
Afbeelding bij Toepassingen van de Software

Toepassingen van de Software

Het inzetten van iSee iKnow verschilt per bedrijf. Voorbeelden van toepassingen:

  • Preventie in het kader van Arbo en veiligheid. Met behulp van de software kan de werkgever bijvoorbeeld aantonen dat werknemers van bepaalde kennis op de hoogte zijn waardoor een veilige werkomgeving gegarandeerd is.
  • Kennisborging op het gebied van ISO-, TS- en BRC-certificeringen.
  • Financiële kennis volgens de geldende wetgeving voor verzekeringsagenten om hun vak te mogen uitoefenen.
  • Het vastleggen van procedures die een bepaalde proceskennis borgen. We maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van bestaande documentatie.
  • Het trainen van call center agents, montageploegen of productiemedewerkers waarbij het zelflerend vermogen wordt gestimuleerd die vervolgens zelf initiatieven nemen om onderwerpen aan te melden en op te lossen.

ISee iKnow is ISO 9001 gecertificeerd sinds 2015

Breed toepasbare software

iSee iKnow is breed toepasbaar. We werken veel in de industrie en bij productiebedrijven. In fabrieken kunnen we vaak snel resultaten boeken. De software maakt snel inzichtelijk waar procesverbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met betrekking tot het onderhoud van het machinepark. Op de werkvloer doet men vaak de dingen die men gewend is te doen en worden werkzaamheden eenmalig aan nieuwe medewerkers uitgelegd. De ingesleten routine is lastig bij te sturen. iSee iKnow maakt inzichtelijk hoe de processen efficiënter kunnen worden ingericht waarbij van de reeds aanwezige kennis gebruik wordt gemaakt. Tegelijkertijd wordt het duidelijk waar die kennis nog moet worden bijgeschaafd.

Onze klanten bevinden zich in de offshore, industrie, voeding, converting, chemie, nutsbedrijven, bouw, logistiek en dienstverlening.

Afbeelding bij Breed toepasbare software