Referenties

Uw organisatie weet meer dan u denkt

iSee iKnow is breed toepasbaar

Deze stelling wordt bevestigd door klanten in de offshore, industrie, voeding, converting, chemie, nutsbedrijven, bouw, logistiek en verzekeringen.

Toepassingsgebieden

De initiële toepassing van iSee iKnow kan per bedrijf verschillen. In de industrie is preventie zoals Arbo en veiligheid een dankbaar onderwerp. Organisaties worden zich steeds meer bewust van het verantwoord delegeren van verantwoordelijkheden. De werkgever kan onomstotelijk aantonen dat elke werknemer op de hoogte is en de kennis bezit om veilig te werken.

Een andere belangrijke toepassing is de kennisborging die wordt geëist vanuit bijvoorbeeld ISO-, TS- en BRC-certificeringen. Deze certificeringen leggen steeds meer de nadruk op het borgen van kennis en het leren van non-conformiteiten. Binnen de voedingsindustrie hebben wij diverse voorbeelden om aan de BRC-certificering te voldoen.

Een derde motief kan wetgeving zijn die voorschrijft dat bijv. agenten voldoende financiële kennis moeten bezitten om hun vak uit te oefenen.

Tot slot wordt iSee iKnow veel toegepast voor het borgen van proceskennis. Ook goed opgestelde procedures worden in de praktijk sporadisch gelezen. iSee iKnow maakt zo veel mogelijk gebruik van bestaande documentatie en bespaart daarmee op het opstellen en onderhouden van opleidingsdocumentatie. .

Andere organisaties trainen hun callcentre agents, montage ploegen of productie. Enige tijd nadat iSee iKnow is uitgerold en personeel steeds beter in de gaten heeft hoe kennis wordt samengesteld, nemen werknemers zelf initiatief om onderwerpen aan te snijden en te melden.