E-learning op de werkvloer is echt niet eng

Uw organisatie weet meer dan u denkt

30-01-2024

Wij helpen organisaties en bedrijven door middel van e-learning mee te bewegen met  ontwikkelingen die onontkoombaar zijn. Te denken valt aan nieuwe wetgeving waaraan voldaan moet worden, veiligheidseisen die verscherpt worden, procedures die beter geborgd dienen te worden. Via onze e-learning software op maat zijn de afgelopen decennia inmiddels honderden medewerkers in binnen- en buitenland (bij)geschoold.

 

De stap naar e-learning op de werkplek

De huidige tijd vraagt eigenlijk continue om mee te bewegen.  Onze ervaring is, dat het voor veel organisaties in eerste instantie best eng is om de eerste  stap richting e- learning te zetten, terwijl dat niet nodig is.

De e-learning software van iSee iKnow is namelijk uiterst laagdrempelig en helpt medewerkers zich ieder binnen zijn of haar eigen mogelijkheden (bij) te scholen.  Concreet betekent dat, dat er niet meer geleerd of bijgeleerd wordt dan nodig is.  Elke (praktijk)situatie wordt zelfstandig door een of een paar ervaren medewerkers in het interactieve lesprogramma ingevoerd.

Alle stappen die doorlopen moeten worden, worden via beelden inzichtelijk gemaakt. In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat de ene medewerker de lesstof in een keer doorloopt, terwijl een andere medewerker een bepaalde vraag/handeling misschien wat vaker dient te doorlopen om het eigen te maken. Groot voordeel hierbij is dat medewerkers op hun eigen vertrouwde plek in hun eigen tempo kunnen leren.


Wij demonstreren e-learning software op uw werkplek


Om die eerste stap te zetten verzorgen wij allereerst een vrijblijvende demo, aan de hand van bijvoorbeeld een actuele situatie binnen uw eigen praktijk op uw eigen werkvloer. Het zou een wijs besluit zijn al in dit stadium ervaren, enthousiaste, positief ingestelde en leergierige werknemers die dagelijks met de software zullen gaan werken nauw te betrekken bij de demofase. Hun enthousiasme zal helpen, om eventuele hakken die nog in het zand staan in beweging te brengen.

Als een demonstratie eenmaal is opgezet, krijgt u de mogelijkheid om de demo een half jaar lang te testen en werknemers kennis te laten maken met deze vorm van leren, waarna u tot een weloverwogen besluit kunt komen om over te gaan op een laagdrempelig en praktisch e-learning systeem, waarmee u vandaag meebeweegt onderweg naar de toekomst.
 

Wij helpen graag


iSee iKnow heeft met e-learning software op maat de afgelopen jaren tal van organisaties ondersteund adequaat te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen door het inzichtelijker maken en verbeteren van bedrijfsprocessen. 

Neem contact met ons op voor informatie of een vrijblijvende demonstratie.