Er valt veel te regelen in de bouw

Uw organisatie weet meer dan u denkt

14-12-2023

In 2024 krijgen grote bouwbedrijven en kleine aannemers te maken met nieuwe wetgeving met als doel kwaliteit in de bouw te borgen. De nieuwe regels vallen binnen WKB  en hebben nogal wat voeten in de aarde.

Elke bouwer doet uiteraard bij ieder project stinkend zijn best om het strak en zonder mankementen op te leveren. Toch gaat er ook in de bouw wel eens wat mis. Dat kan gebeuren. In sommige gevallen zijn de fouten snel verholpen. 

Voorkomen is beter dan genezen

Niet zelden ook worden gebreken of  fouten te laat geconstateerd en brengen ze onnodig hoge kosten en klagende klanten met zich mee. 

Zoals het spreekwoord geldt bij een goede gezondheid, zo geldt deze ook in de bouw. Vandaar dan ook deze nieuwe wet. Dat vraagt nogal om flexibiliteit en aanpassing, helemaal in de bouwsector waar vaak heel praktisch wordt gedacht en vooral gehandeld. In veel gevallen wordt zelfs terplekke een oplossing bedacht en de uitvoering in gang gezet.

Deze stappen zullen in de toekomst tot de verleden tijd moeten gaan behoren. De nieuwe wet komt er juist om te voorkomen dat er überhaupt fouten kunnen worden gemaakt en kwaliteit daarmee gewaarborgd wordt. Bouwkosten zullen door de wet ook beter bewaakt worden.

Geen losse schetsjes en kladjes meer

Of het gaat om brandveiligheid, ventilatie, bouwconstructie of ventilatie bijvoorbeeld, het zijn allemaal bouwstenen die deel uitmaken van het grotere bouwproces. Het bewaken van het overzicht is hierbij essentieel en de workflow enorm.  Het juist ontwerpen, berekenen, vastleggen, inkopen, en implementeren van idee tot een kwalitatief gefundeerd en toekomstbestendig gebouw vraagt tijd en veel mankracht, waarbij regelwerk aan de orde van de dag is en er veel, heel gecommuniceerd wordt. Hierbij is de kans dat er fouten gemaakt worden groot.

Losse schetsjes en steekwoorden op papier zijn binnen de nieuwe wetgeving uit den boze. Dat zal erg wennen worden voor heel veel handarbeiders. Bouwbedrijven zullen zich moeten beraden hoe het vastleggen te stroomlijnen.

Wij helpen daarbij


iSee iKnow heeft met e-learning software op maat de afgelopen jaren tal van organisaties ondersteund adequaat te anticiperen op nieuwe wetgeving door het inzichtelijker maken en verbeteren van bedrijfsprocessen. 

Ook voor bouwbedrijven kunnen wij hierin van grote betekenis zijn en helpen ook hen graag verder op weg, want een ding is zeker; met de nieuwe wetgeving kom je niet meer weg met ‘nood breekt wet’!

Neem daarom eens vrijblijvend contact met ons op of vraag een demonstratie aan.
Wij helpen u graag veranderen.