Zo simpel kan het zijn!

Uw organisatie weet meer dan u denkt

13-11-2023

In onze samenleving spreken we niet allemaal dezelfde taal en beheersen we niet allemaal de Nederlandse taal. Je kunt je voorstellen dat het knap lastig wordt om een nieuwe werknemer, hoewel deze stinkend zijn best doet, relevante kennis bij te brengen die hij nodig heeft om en zijn werk uit te voeren en dat ook nog eens met plezier te doen als het even kan.

Met de krapte op de arbeidsmarkt wordt het nog belangrijker om als organisatie goed voorbereid te zijn om nieuwe medewerkers te scholen. Wij helpen al sinds 2 decennia bedrijven en organisaties met het effectief en efficiënt scholen van werknemers.

Uit eigen praktijk

Onze e-learning software is volledig gebaseerd op voorbeelden uit de eigen praktijk die als uitgangspunt dienen voor een bepaald aspect dat (aan)geleerd dient te worden. Het is daarbij essentieel, dat alle relevante informatie op een correcte wijze wordt overgebracht in het beeld.

Naast eenduidige beelden van de eigen werksituatie is het gebruik van woorden minimaal. Deelnemers kunnen binnen iSee iKnow in het systeem navigeren in andere talen dan de Nederlandse taal, om het hen zo makkelijk te maken met het systeem om te gaan. Wat betreft de lesstof (=tekst) zijn er zeer diverse oplossingsmogelijkheden binnen iSeeiKnow. Lesstof geheel in de taal van de deelnemer is geen enkel probleem. Vaak kiezen bedrijven echter voor meertalige lesstof, waarbij één van de talen Nederlands is, om de deelnemer op deze manier ook het Nederlands te leren lezen. Een andere variant is de lesstof volledig in een ander taal te maken, met uitzondering van de Nederlandse vak begrippen. Deze worden dan in de andere taal geïntegreerd.

Alles met maar één doel: Medewerkers die de Nederlandse taal (nog) niet beheersen zo snel
mogelijk te integreren in het bedrijf en vakinhoudelijk een volwaardige collega te laten worden voor
de Nederlandse collega’s.

De kracht van herinnering

De kracht van beelden zorgt er voor dat op het moment dat een medewerker in zijn dagelijks werk een situatie ziet van de foto in een bepaalde leercasus, hij zich automatisch de bijpassende leerregels herinnert. Het is te vergelijken met de situatie van een verkeerslicht dat op groen springt. Jij en ik hebben, doordat we het in de praktijk zagen, geleerd dat bij de groene kleur we kunnen rijden of oversteken. Eenmaal duidelijk hoef je er nooit meer over na te denken. Heel simpel en heel effectief.

Zo simpel kan het ook voor uw organisatie zijn.
Laat ons u ook daarom helpen, om leren voor uw organisatie makkelijk en leuk te maken.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor een demonstratie of informatie over onze e-learning software.