Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Uw organisatie weet meer dan u denkt

17-03-2023

Uit onderzoek blijkt dat theoretische lesstof, die in kleine delen wordt opgesplitst, gedoseerd en op het juiste moment in de eigen praktijk wordt gebracht, door werknemers veel beter wordt onthouden en in het dagelijks werk wordt toegepast.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van verschillende trainingsmethoden. Daarbij komt steeds naar voren, dat het referentiekader van de medewerker zo veel mogelijk het uitgangspunt moet zijn voor het grootste en meest duurzame effect. Een praktijkgerichte case-based adaptieve leermethode zoals iSee iKnow biedt gaat dan ook uit van reële praktijkgevallen van waaruit de kennis wordt overgebracht.

 

Concrete praktijksituaties

Hierbij gaat het om bedrijfsspecifieke, concrete praktijkgevallen die de medewerker zelf meemaakt of van heel dichtbij heeft meegemaakt. Zélf een praktijkgeval ervaren en daarvan leren is wezenlijk anders dan over een praktijkgeval lezen. De eigen praktijkomgeving als concrete achtergrond voor het leersysteem is daarom noodzakelijk om effectief te leren. Een groot voordeel van leren in de praktijkomgeving van de werknemer zelf is de toename van de mondigheid van de werknemer. Hij kent zijn eigen omgeving het best en een leersysteem dat daarop is gebaseerd stelt hem in staat duidelijk te communiceren en te participeren. Daarmee wordt de betrokkenheid van de medewerkers vergroot en wordt de al in de organisatie aanwezige kennis nog beter geborgd.

 

Visueel leren

Een op praktijksituaties gebaseerd e-learningsysteem heeft nog een groot  voordeel: het geeft de mogelijkheid om kennis over te dragen met eigen beeldmateriaal in de vorm van foto’s gemaakt door bijvoorbeeld managers of vakkrachten.  Het eigen beeldmateriaal zorgt ervoor dat de kennis beter wordt opgenomen, geborgd, langer onthouden en beter in de dagelijkse werkzaamheden toegepast. Het spreekt voor zich dat de effectiviteit van de visuele leermethode wordt geoptimaliseerd wanneer het gebruikte beeldmateriaal bovendien afkomstig is uit de herkenbare praktijk van de organisatie zelf, en daarom een helder beeld geeft van de aandachtspunten.

 

Voorwaarden voor effectiviteit

Een e-learningsysteem op basis van praktijksituaties dat tot in de kleinste details aansluit bij de operationele praktijk van de werknemer is de meest ideale tool om bedrijfsspecifieke kennis te borgen. Het leerproces is, net als ieder ander proces, even effectief als het wordt gecontroleerd en elk proces is het meest stabiel als de regelkring (de omgeving van het leerproces en de controle daarop) zo klein mogelijk is. Het is dan ook een logische ontwikkeling om het leerproces zo dicht mogelijk bij de werkvloer in te richten. 

Teamleiders en afdelingshoofden worden betrokken in een goed uitvoerbare rol.
Daarmee voldoet het leersysteem aan alle voorwaarden voor optimale effectiviteit: 

  • er is een gemeenschappelijk referentiekader (de werknemers)

  •  er is sprake van praktijksituaties

  •  het proces is stabiel

  •  het wordt uitgevoerd tijdens de dagelijkse werkzaamheden (waardoor de kracht daadwerkelijk schuilt in de praktische herhaling)

  •  het gaat uit van in de organisatie aanwezige kennis

  •  het stimuleert de betrokkenheid

 

Wilt u binnen uw organisatie ook werken aan optimale effectiviteit? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak of een demonstratie in uw organisatie van de software van iSee iKnow.