Gebrek aan kennis kost geld

Uw organisatie weet meer dan u denkt

14-10-2022

Goed kennismanagement is een belangrijk wapen in de strijd tegen verspilling. Gebrek aan kennis kost geld. Er is een sterk verband tussen het kennisniveau in de organisatie en de faalkosten. Uit onderzoeken blijkt, dat afhankelijk van de branche maar liefst 3-15% van de omzet wordt verspild aan faalkosten. Daarbij gaat het zowel om non-conformiteit als om calamiteiten die beiden het gevolg zijn van menselijke fouten. Zelfs binnen goed georganiseerde bedrijven, met heldere procedures, worden tóch menselijke fouten gemaakt. Met het identificeren van faalkosten, de bijbehorende kenniscomponent en een gerichte training is al gauw een derde van de gemaakte faalkosten te vermijden. Bedrijfsspecifiek kennismanagement is onmisbaar bij het voorkomen van menselijke fouten en daarmee het beheersen van de faalkosten.

Aanwezige kennis en ervaring

In de huidige economie is menselijk kapitaal cruciaal voor het concurrerende vermogen van het bedrijfsleven en voor de slagkracht van de publieke sector. Ondernemingen opereren in een concurrerende markt. De samenwerking tussen kennis, mensen en systemen moet dan ook een hoog niveau hebben om optimale bedrijfsresultaten te behalen en als bedrijf te overleven. In veel bedrijven is van oudsher veel ervaring aanwezig in de vorm van technische en operationele kennis. Tegelijkertijd verandert er veel in de bedrijfsprocessen. De eisen die aan het proces en de producten worden gesteld worden hoger. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, zodat de complexiteit van de machinale bewerkingen toeneemt. Dat vraagt om continue bijscholing van het personeel. Daarnaast is het belangrijk ook nieuwe generaties technisch personeel goed op te leiden. De kwaliteit van het personeel heeft een directe invloed op het ontstaan, identificeren én beheersen van faalkosten.

Kwaliteitsdenken van productgericht naar procesgericht

Het kwaliteitsdenken is de afgelopen jaren opgeschoven van productgericht denken naar procesgericht denken. Niet alleen de processen waarbij het product centraal staat moeten worden beheerst. Juist voor de processen waarbij de mens betrokken is, geldt dat het inzetten van de juiste tools in het kader van kwaliteitsmanagement en risicomanagement moet zorgen voor het beheersen en reduceren van de faalkosten. Ongeveer 80% van de faalkosten wordt veroorzaakt door medewerkers in het primaire proces. Ze ontstaan door een gebrek aan training, kennis, motivatie of vaardigheden. Ook worden fouten veroorzaakt door vergissingen, haast, frustratie, vermoeidheid of zelfoverschatting. De overige 20% van de faalkosten wordt veroorzaakt door zogenaamde systeem- of procesfouten. Dit zijn bijvoorbeeld verkeerde afspraken, procedures en ontwerpfouten die meestal door indirecte afdelingen worden gemaakt.


iSeeiKnow software biedt ondersteuning bij het inzichtelijk maken van kennisgebrek binnen een onderneming. Het gebruik ervan draagt bij aan verbetering van het primaire proces en helpt daarmee de faalkosten binnen een organisatie op een zeer efficiënte manier te reduceren. Bent u benieuwd naar wat iSeeiKnow voor uw organisatie zou kunnen betekenen neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een demo van de software aan.


Meer informatie over de software
Demo aanvragen