Even voostellen: Albert Scheffer

Uw organisatie weet meer dan u denkt

14-10-2022

Even voostellen: Albert Scheffer

Albert Scheffer is sinds 2011 als consultant werkzaam voor iSeeiKnow.
Evenals Wouter van der Zee, eigenaar van iSee iKnow, is Albert altijd geïntrigeerd geweest door het feit dat hij zag dat er fouten gemaakt werden in bedrijven met als oorzaak een gebrek aan relevante kennis.

Sindsdien heeft hij in verschillende takken van de industrie bij tientallen bedrijven in Nederland iSee iKnow geïntroduceerd en geïmplementeerd. Ook houdt hij zich bezig met acquisitie in naburige landen.


‘Het iSee iKnow programma is praktijkgericht. Dat is de kracht ervan. Klassieke opleidingen zijn  ‘course based’. Je neemt lesstof tot je en je krijgt er vragen over. Iemand heeft ooit bepaald welke lesstof je krijgt. 80% van wat je leert, zul je nooit gebruiken. Alleen je weet niet wat. Dus leert 100% van iets waarvan je niet weet of je het echt ooit in je leven nodig zult hebben. Dat doe je in iSee iKnow niet. Je bent met case based learning bezig. Je praat over dingen die misgegaan zijn, kritisch zijn, waar anderen al een keer een fout gemaakt hebben en het gaat over je eigen werk, je eigen product, je eigen machine en dat heb je gewoon nodig. Het staat dicht bij datgene wat je dagelijks aan het doen bent en het helpt je dus om je werk beter uit te voeren ’aldus Albert, die vol bevlogenheid vertelt over zijn expertise.

Met inmiddels meer dan 40 jaar werkervaring in leidinggevende functies binnen de verpakkingsindustrie in binnen- en buitenland kent Albert Scheffer de klappen van de zweep als het gaat om bedrijfsscholing. Jarenlang ontfermde hij zich onder andere over het maken van werkinstructies en lesprogramma’s binnen bedrijven en voor de VAPRO (Vakopleiding procestechniek).

Van fouten kun je leren

Alberts ervaring is dat er ’s ochtends niemand de productie binnenkomt met de intentie een machine in de soep te laten lopen. Iedereen die binnenkomt heeft een zekere vorm van trots en wil zijn werk goed doen. Daarnaast wil iedere werknemer zijn werk met zo min mogelijk inspanning uitvoeren. iSee iKnow helpt daarbij. Iets dat fout gaat op de productievloer, ebt in verschillende afdelingen van de organisatie door en kost altijd extra tijd en geld. Uiteindelijk is het werken zonder fouten altijd een stuk plezieriger en veel efficiënter. Het maken van een fout is tegelijkertijd een leermoment. Niet voor niets is er het spreekwoord: Van je fouten kun je leren.

Omdenken als het om fouten maken gaat

In veel organisaties is het maken van fouten eigenlijk een prachtige kans voor een leermoment. Door de fout als casus op te voeren in het iSee iKnow software programma en de mensen die de handeling ook uitvoeren de casus voor te leggen via het iSee iKnow programma, kan er er op een heel praktische en laagdrempelige manier voor gezorgd worden dat die fout nooit meer voorkomt. Dat is omdenken. De essentie is dat uit gemaakte fouten lessen geleerd worden. Daar is iSee iKnow goed in, omdat als het programma goed is ingericht, een bedrijf in staat stelt iedereen die dezelfde fout kan maken, daarin op de werkvloer te scholen.

Theorie versus eigen praktijk

Theoretische verhalen of praktijkvoorbeelden uit een lesboek over wat er mis zou kunnen gaan staat vaak verder van de werkvloer af. Als iets niet in het eigen bedrijf gebeurd is, dan denken de meeste mensen dat het hen niet gaat gebeuren. Als iets fout gaat in het eigen bedrijf en men ziet het, dan stemt het toch tot nadenken. Als een werknemer zelf een handeling doet of hetzelfde werk, dan is er toch iets dat maakt dat het eerder als waarheid aangenomen wordt. Omdat je een foto maakt van een werkelijke situatie in het bedrijf waar iemand zelf werkt van iets wat niet goed is, spreekt dit veel meer tot de verbeelding. Niet voor niets komen de woorden ‘iSee’ terug in de bedrijfsnaam. Het gaat om herkenning, om het zien van een beeld of beelden waarin iemand zich herkent. Hierdoor blijft praktische kennis beter in het geheugen hangen. 

Veranderende rol van kwaliteitsmanager en operations manager

Kwaliteitsmanagers binnen productiebedrijven streven naar een productieomgeving waar zo min mogelijk fouten gemaakt worden en waar fouten zich niet herhalen. Vanuit deze gedachte is iSee iKnow ontstaan. Als er klachten komen of fouten gemaakt zijn, dan zal daar veelal de operations manager op aangesproken worden. Hij is degene die verantwoordelijk is voor deze werknemers, voor de productie en voor de hoeveelheid klachten, afval of interne afkeur. iSee iKnow richt zich dan ook juist op bedrijven die de drive hebben om richting  lerende organisatie te bewegen. Door deze manier van werken krijgt de manager een meer coachende rol richting werknemers in plaats van dat alle voorkomende productieproblemen en figuurlijke brandjes geblust moeten worden. 

Kwaliteitsbewaking en kennis waarborgen

Gebruik van iSee iKnow software draagt bij aan enerzijds het bewaken van kwaliteit en anderzijds aan het borgen van relevante kennis die er binnen de organisatie is. In tegenstelling tot generieke e-learning aanbieders is het iSee iKnow softwareprogramma gericht op de eigen behoefte van een bedrijf. Leren en ontwikkelen is gemiddeld genomen in het bedrijfsleven een ondergeschoven kindje, zo leert de praktijk. Dat is jammer. De huidige krapte in de arbeidsmarkt en vergrijzing helpen om mensen duidelijk te maken dat ze wat moeten doen, dat goed geschoolde medewerkers meer dan ooit van groot belang zijn.


‘Er is gelukkig anno 2022 steeds meer bewustzijn omtrent hoe de productieomgeving zo efficiënt mogelijk ingericht zou moeten worden.’, aldus Albert.

Veiligheid

De wetgeving rondom veiligheid maakt ook dat kennis echt beheerst moet worden. Het is een verplichting. Met de systematiek van iSee iKnow kan daadwerkelijk worden gemeten of iemand bepaalde kennis beheerst en kunnen kritische aspecten aantoonbaar worden getoetst.  

Praktische, flexibele en kostenbesparende leermethode in meerdere talen

Het softwareprogramma is praktijkgericht en kan zelfs in meerdere talen worden geboden. Dat is een groot voordeel, juist als er op de werkvloer mensen werken die de Nederlandse taal nauwelijks of niet beheersen. iSee iKnow biedt de leeromgeving, de software waarbij we de klant leren zijn eigen inhoud erin te zetten. Als twee mensen binnen een organisatie een casus in kunnen voeren dan is dat al voldoende. Daarmee worden enorme kosten bespaard.  Medewerkers kunnen oefenen wanneer het hen past. 

Toenemende vergrijzing en jongere generartie

Werknemers met jarenlange vaak specifieke ervaring weten uit ervaring dondersgoed wat er mis kan gaan. Ook zij moeten iedere dag opnieuw opletten dat er geen dingen misgaan. De kunst is dit soort mensen in hun trots de kennis te laten overdragen. Als iemand een lange staat van dienst heeft is hij zeker ook bereid kennis te delen. Het iSee iKnow programma kan daarbij helpen.  De ervaring leert dat door de werknemer in het bedrijf te koppelen aan een jonger iemand, de jongere een casus maakt in het softwaresysteem. Hierdoor wordt kennis dus beschikbaar voor jongere en nieuwe collega’s. In de huidige tijd zijn foto’s en filmpjes van bepaalde situaties zeer helpend voor ‘Learning by seeing’. Kennis vastleggen door middel van filmpjes sluit immers helemaal aan bij de leefwereld van jongeren. Op die manier wordt kennis wel vastgelegd. 

Verantwoordelijkheid

iSee iKnow wil juist degene die op de werkvloer leidinggeeft een stuk verantwoordelijkheid laten pakken. De verantwoordelijke van een afdeling, kwaliteitsmanager of operations manager is degene die als er fouten gemaakt worden, mee geconfronteerd wordt. Hij ziet dat fouten zich herhalen en wil ze voorkomen en wil de kennis borgen van mensen die uittreden.

Korte implementatie en gelijktijdige scholing

Bij de iSee iKnow systematiek wordt het hele bedrijf gelijktijdig geschoold. Als iemand een cursus nodig heeft duurt het misschien wel een jaar voordat deze klaar is. Dat is de sterkte van het iSee iKnow systeem. Zodra geïmplementeerd, kan het systeem in relatief korte tijd operationeel zijn. Eenmaal getraind en wegwijs met het systeem kan de klant zelf de casussen invoeren. Afhankelijk van de voortgang kan in de praktijk het systeem binnen 2 tot 3 maanden operatief gebruikt worden en personeel vlot worden opgeleid. Snel en on-bureaucratisch kan het systeem dan ook ingericht worden. Omdat casussen gaan over eigen werk, wordt het leren heel duidelijk en herkenbaar. Concreter kan het niet.

Demonstratie binnen bedrijven

Albert verzorgt regelmatig een demo waarbij normaal gesproken een praktijksituatie van de klant het uitgangspunt is.  Meestal weet de leidinggevende vaak wel wat kritisch is op de werkvloer. Op basis van een voorbeeld wordt een foto gemaakt en wordt een aantal vragen gesteld die een onderwerp dekken. Industriële veiligheid is daar altijd onderdeel van. Er wordt alleen een casus gemaakt als iets een probleem is, verbetering nodig heeft. De enige uitzondering is de wettelijke verplichting. De wet eist dat mensen iets weten en je als bedrijf aantoonbaar mensen moet scholen. Dat is een mooie aanvulling, hoewel de insteek van de case based learning methodiek is dat ervoor zorgt dat processen beter lopen, er minder fouten gemaakt worden en er daardoor minder klachten zijn Daarnaast is alles dat een ongeval helpt voorkomen minstens zo belangrijk.


Demonstraties worden bij interesse geheel vrijblijvend verzorgd.

Bent u geïnteresseerd in deze praktische leermethode?
Wilt u, na het lezen van dit artikel zelf zien hoe het programma binnen uw organisatie werkt?
Wilt u een vrijblijvende prijsopgave?

Vraag een demo aan