Hoe kunt u de kennis binnen uw organisatie in minder tijd borgen?

Uw organisatie weet meer dan u denkt

24-07-2023

Vaak realiseren organisaties zich nog te weinig over hoeveel kennis ze wel beschikken. Deze kennis wordt pas gemist, zodra bijvoorbeeld een ervaren medewerker de organisatie verlaat en met hem of haar een flinke dosis kennis en kunde.

Door het efficiënt delen van kennis wordt op een eenvoudige manier waarde gecreëerd voor de organisatie. Generieke e-learnings zijn tastbaarder en lijken snel te implementeren, maar de meeste kennis zit verborgen in het eigen menselijk kapitaal.

Processen efficiënter inrichten

iSee iKnow biedt een generieke case based adaptive learning software die met name in de industriële sector en productiebedrijven, zijn toepassing vindt. Deze organisaties hebben behoefte aan bedrijfsspecifieke lesstof die eigenlijk alleen maar door de eigen organisatie gemaakt kan worden. Met iSee iKnow kan dat zonder didactische ondersteuning. iSee iKnow software is een lean-benadering op het leerproces waarbij gebruik wordt gemaakt van de reeds aanwezige kennis. Tegelijkertijd wordt het duidelijk waar die kennis nog moet worden bijgeschaafd. iSee iKnow concentreert zich automatisch op de kennis die nog niet bij iedereen bekend is. Hierdoor ontstaat er geen tijdsverspilling aan kennisoverdracht die men al weet.
 

Iedere medewerker zijn eigen leertraject

iSee iKnow is in een halve dag ingericht zodat alle betrokken functionarissen, experts en overige medewerkers een persoonlijk en op maat ingerichte omgeving tot hun beschikking hebben. 

Iedereen is expert op een bepaald gebied en kan eenvoudig praktijkvoorbeelden toevoegen, die als basis kunnen dienen voor kennisoverdracht. Het adaptieve leersysteem traint vervolgens de juiste personen. Op het moment dat de kennis van een medewerker wordt getoetst, kunnen managers op basis van de resultaten eenvoudig afleiden waar de kennis ontbreekt. Dit gebrek aan kennis vormt de basis voor verdere optimalisatie van het hele leerproces. Hiermee is de kennisborging binnen een bedrijf een beheerst proces welke aantoonbare resultaten laat zien.

Iedere medewerker volgt dus een eigen leertraject met een eigen intensiteit. Managers krijgen toegang tot een dashboard waarmee het traject in één blik inzichtelijk is. Op deze manier wordt zowel de aanwezige kennis in kaart gebracht, als ook inzichtelijk gemaakt bij wie welke kennis nog ontbreekt en welke werknemers extra begeleid moeten worden. De training bestaat uit hoogfrequente kleine sessies van ongeveer 10 minuten en vinden voornamelijk op de werkvloer plaats.

Toepassingen

Borging van kennis met behulp van de software van iSee iKnow is bijvoorbeeld mogelijk op het gebied van Arbo en veiligheid, ISO-, TS-, IATF- en BRC-certificeringen, financiële processen, het vastleggen van procedures en het trainen van montageploegen of productiemedewerkers. 

Hoe is het met de kennis binnen uw organisatie gesteld? 

Is deze voldoende geborgd? 

Wilt u meer weten over hoe iSee iKnow u daarbij kan ondersteunen?

Neem dan contact met ons op of vraag een demo aan