Hoe voorkom je faalkosten?

Uw organisatie weet meer dan u denkt

12-08-2021

Eén van de dingen waar u kosten op kunt besparen, zijn de faalkosten. Die liggen bijvoorbeeld in de installatiebranche tussen de vijf en vijftien procent van de omzet. Veel initiatieven om faalkosten te verminderen richten zich op het productieproces. Maar er valt juist winst te behalen bij het belangrijkste kapitaal van uw organisatie: uw personeel. Hoe? Lees er meer over in onze nieuwe blog.

Aan de slag om faalkosten te verminderen

Er zijn veel vlakken waarop faalkosten verminderd kunnen worden. De eerste stap is altijd: aan de slag gaan. Neem de huidige werkwijze onder de loep en kijk waar het anders kan. Uit ervaring weten we dat een belangrijk onderdeel daarvan het menselijk handelen is. Het niet optimaal inzetten van uw medewerkers heeft een lagere productiviteit van iedereen tot gevolg. 

Processen efficiënter inrichten

Op de werkvloer doet men vaak de dingen die men gewend is te doen en worden werkzaamheden eenmalig aan nieuwe medewerkers uitgelegd. Dergelijke ingesleten routines zijn lastig bij te sturen. iSee iKnow maakt inzichtelijk hoe die processen efficiënter kunnen worden ingericht waarbij van de reeds aanwezige kennis gebruik wordt gemaakt. Tegelijkertijd wordt het duidelijk waar kennis nog moet worden bijgeschaafd.

Leermethode iSee iKnow

De leermethode van iSee iKnow is erop gebaseerd dat medewerkers lesstof eenvoudig tot zich kunnen nemen en tijdens hun werk vaker en kortere leermomenten hebben. Dus geen cursussen na werktijd, maar op de werkvloer door middel van e-learning. Dat maakt het laagdrempelig en spoort medewerkers ook eerder tot actie aan. Tegelijkertijd wordt de kennis in het systeem geborgd. We kunnen dat binnen een halve dag bij u ter plekke inrichten.

Procesverbeteringen

iSee iKnow werkt veel in de industrie en bij productiebedrijven. In fabrieken kunnen we vaak snel resultaten boeken. De software maakt snel inzichtelijk waar procesverbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld met betrekking tot het onderhoud van het machinepark. Wilt u de faalkosten binnen uw organisatie verlagen en weten hoe de leermethode van iSee iKnow daaraan kan bijdragen? Vraag dan een demo aan of neem contact met ons op.