Hoe zijn uw bedrijfsprocessen ingericht?

Uw organisatie weet meer dan u denkt

02-05-2023

De software van iSee iKnow is breed inzetbaar. Zo heeft iSee iKnow de afgelopen decennia met grote regelmaat software geïmplementeerd in de industriële sector.  Of het gaat om offshore, voedingsindustrie, verpakkingsindustrie, chemische industrie, nuts- of bouwbedrijven, voor al deze sectoren biedt iSee iKnow een passende oplossing voor het probleem waar al deze sectoren mee te maken hebben; kennis borgen!

Het is echter niet alleen de industriële sector waar iSee iKnow hard aan de weg timmert. De software kan ook ingezet worden in de logistieke sector of de dienstverlening teneinde de processen op de werkvloer inzichtelijk te maken en te verbeteren.

Voor alle organisaties die wij helpen geldt dat de processen op de werkvloer vaak vaste routines geworden zijn. Deze routines zijn  lastiger bij te sturen.
Door gebruik te maken van de software kan op een overzichtelijke manier in kaart gebracht worden hoe de huidige processen efficiënter ingericht kunnen worden. Daarnaast kan geïnventariseerd worden wat het huidige kennisniveau van iedere individuele werknemer is. De software helpt de leidinggevende inzichtelijk te krijgen waar de kennis nog bijgeschaafd kan worden. 

De Software van iSee iKnow is ook nog eens heel eenvoudig in gebruik. 

Wij tonen u graag door middel van een demonstratie, hoe eenvoudig de software ook binnen uw organisatie ingezet zou kunnen worden. U kunt vrijblijvend een demo aanvragen via de onderstaande link

Demo aanvragen