Is een leersysteem dat aansluit bij het perspectief van de organisatie té mooi om waar te zijn?

Uw organisatie weet meer dan u denkt

24-03-2023

Tien jaar geleden zou het te mooi om waar te zijn geweest; een online leersysteem dat aan alle voorwaarden voldoet, onafhankelijk is van opleidingsinstituten, zonder hoge investering aansluit bij de operationele praktijk van een organisatie, helpt om faalkosten te beheersen én helpt bij het ondersteunen en structureren van het aanwezige kennismanagement 

Maar zoals bij alle trends en ontwikkelingen, ook in software, lopen de innovators minstens 10 jaar voor op de trendvolgers. Waar de universiteiten de trend hebben gezet met de automatisering van leersystemen, en de opleidingsbedrijven deze hebben geadopteerd voor hun opleidingspraktijk, hebben professionals de volgende stap gezet en onafhankelijke software. Deze software is ontwikkeld, niet om aan te sluiten bij de formele leerpraktijk, maar juist om aan te sluiten bij het perspectief van de organisatie. Dat is een wezenlijk andere benadering. 

 

Effectieve tools ontstaan uit praktische behoefte

Hoe ontstaan zulke tools eigenlijk? Uiteraard ontstaan effectieve tools, waar de praktijk echt behoefte aan heeft, dáár waar ze het meest nodig zijn: de operationele praktijk. Ze ontstaan als antwoord op uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd in hun strijd om concurrerend te blijven. Bovendien worden ze niet ontwikkeld door opleiders die bedrijfsleertrajecten vanuit hun eigen businessmodel ontwikkelen, maar door praktische denkers en doeners die uit het werkveld afkomstig zijn en zelf hebben ervaren wat er nodig is om belangrijke kennis voor de organisatie te borgen, personeel in de primaire processen op te leiden, het beste uit medewerkers te halen en tegen een minimale investering de faalkosten te beheersen. Kortom, denkers en doeners die exact weten welke tools management, kwaliteitsmanagers en bedrijfsleermeesters nodig hebben om het kennismanagement vorm, inhoud en structuur te geven. Op die basis is een case-based visual learning softwareapplicatie ontwikkeld waarbij zien ook meteen wéten is, te weten: iSee iKnow.

 

iSeeiKnow

iSee iKnow is een online leersysteem dat tot in alle details aansluit bij zowel de organisatie als de medewerkers. iSee iKnow ziet leren ook als een proces dat ‘Lean’ ingericht dient te worden. Wij verstaan daaronder: Hoe worden  afwijkingen in het primaire proces gereduceerd? Met andere woorden hoe wordt een kwaliteitsniveau gehaald  waarbij menselijke fouten de oorzaak zijn en dat met zo min mogelijk kosten  Het leersysteem biedt een integratie van (e-)learning, kennis- en kwaliteitsmanagement en is een effectief didactisch platform om zelf in te vullen, waarbij de nadruk ligt op ‘learning by doing’ en tegelijkertijd ‘learning by seeing’.

De inhoud van de leermethode wordt gevormd op basis van praktische situaties die specifiek zijn voor de organisatie. Daarbij spelen niet alleen het management, de bedrijfsopleiders, kennismanagers en kwaliteitsmanagers een belangrijke rol. De operationele medewerkers op de werkvloer zorgen zélf, op basis van hun eigen kennis en ervaringen in hun functie, voor een inhoudelijke invulling van het leerprogramma. Ervaren medewerkers leveren zelf de toegepaste kennis, zelfs over de grenzen van de ‘eigen afdeling’ heen, om de inhoud van iSee iKnow te ontwikkelen. Dat zorgt voor een grote mate aan betrokkenheid. Tel daar de gebruiksvriendelijkheid, de visuele ondersteuning met eigen beelden en de kracht van de herhaling bij op, en het resultaat is een krachtig instrument om het informele leertraject structuur te geven en een concreet onderdeel te maken van het kennismanagement.

 

Heeft een leven lang leren ook binnen uw organisatie de hoogste prioriteit en gelooft u net als wij in de kracht van leren op de werkvloer, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder!