iSee iKnow in de media: Driesteden Business

Uw organisatie weet meer dan u denkt

23-12-2021

In het december nummer van het Driesteden Business magazine staat een mooi artikel over iSee iKnow. In dit artikel verteld Wouter van der Zee waarom iSee iKnow goed binnen uw organisatie gebruikt kan worden en wat ze in de afgelopen 20 jaar geleerd hebben.

Volgend jaar is iSee iKnow twintig jaar op de markt met een case-based learning tool die kennis binnen een organisatie borgt en steeds naar een volgend niveau brengt. Het bedrijf heeft haar oorsprong in de industrie, waar ze jarenlange ervaring met kwaliteitsmanagement heeft opgedaan.

Directeur Wouter van der Zee: “Goed functionerende medewerkers zijn goud waard. Maar binnen veel organisaties is daar niet voldoende aandacht voor. Een gemiste kans en zeker niet slim gezien de huidige krappe arbeidsmarkt. Daarnaast kun je door in kennisontwikkeling te investeren de productiviteit verhogen en faalkosten voorkomen. Voor het leren op de werkvloer bestaan er vele wegen die naar Rome leiden: instructies door instructeurs of filmpjes, VR/AR-tools, e-learning, werkoverleggen, meester/gezel constructies, simulatoren, coaching, mentoring etc.. Het zo optimaal mogelijk inzetten van de verschillende systemen is een vak apart en heeft alles te maken met het op elkaar afstemmen van de juiste leermethodes.”

KENNISPROBLEEM HERKENNEN

Wouter: “Problemen die er binnen een bedrijf spelen worden vaak niet als kennisprobleem herkend. Vaak probeert men alles met automatisering op te lossen. Bij een volledig geautomatiseerde fabriek heb je geen personeel, dus zijn er ook geen problemen met het borgen van de kennis. Maar in de praktijk is dat onderdeel vaak extern aan een onderhoudspartij uitbesteed en wordt het in het bijbehorende onderhoudscontract verrekend. Waarmee je de kennis dus volledig buiten het bedrijf hebt ondergebracht. Juist door intern in kennisontwikkeling te investeren zorg je ervoor dat de organisatie minder kwetsbaar wordt doordat de kennis niet alleen van bepaalde medewerkers of systemen afhankelijk is. De kennis vindt een weg binnen de hele organisatie. Het komt bovendien de medewerkerstevredenheid ten goede als medewerkers ervaren dat er aan hun professionalisering wordt gewerkt.”

Het gehele artikel is te lezen op bladzijde 26 en 27 in het magazine.
Het magazine vind je hier.