Hoe kan kwaliteitsmanagement naar een hoger niveau getild worden?

Uw organisatie weet meer dan u denkt

21-07-2023

Een Kwaliteitsmanager streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van product, productieproces, dienst of organisatie. Het kennisniveau van medewerkers is daarin een uiterst belangrijke factor. Investeren in kennis op de werkvloer zorgt niet alleen voor beter geïnformeerde, maar ook voor meer gemotiveerde medewerkers en tilt het kwaliteitsmanagement in z’n geheel naar een hoger niveau.

Kwaliteitsmanager

De kwaliteitsmanager ziet erop toe dat alle werkzaamheden aan projecten en installaties aan de geldende normen en eisen voldoen. Het is dan ook van essentieel belang dat medewerkers hun werk volgens de laatste inzichten en normen kunnen uitvoeren. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers is daarmee een constante factor die in het kwaliteitsmanagement bewaakt zal moeten worden.

Die investering zorgt voor gemotiveerde medewerkers die minder fouten maken. Medewerkers vinden het leuk om te leren en zien er vooral het nut van in als het leersysteem op de persoon is afgestemd en meteen in de praktijk toepasbaar is. Het gaat over wat zij doen en het maakt de bedrijfsprocessen ook nog eens veel efficiënter. Qua kennisontwikkeling blijft u als bedrijf ‘up to date’. Iedereen weet, dat stilstand achteruitgang is.

En toch ziet iSee iKnow maar al te vaak dat bijscholing in organisaties op een te laag pitje staat. De e-learning software van iSee iKnow helpt organisaties met scholing op maat voor iedere medewerker en daarmee afgestemd op eenieders eigen kennisniveau. Bovendien wordt er ‘on the job’ geleerd en is de kennis dus meteen in de praktijk toepasbaar.

Wouter van der Zee, directeur van iSee iKnow: “De kracht van iSee iKnow is dat het laagdrempelig is met eenvoudige lesstof die meteen in de praktijk toepasbaar is. De software ondersteunt het operationeel management en zorgt ervoor dat de kennis die op de werkvloer aanwezig is optimaal wordt benut.”

 

Kwaliteitsmanagement met de software van iSee iKnow

Wilt u uw kwaliteitsmanagement met de software van iSee iKnow naar een hoger niveau tillen? Neem dan contact met ons op of vraag een demo op.