Leren is begrijpen en daarna niet meer vergeten

Uw organisatie weet meer dan u denkt

18-11-2022

Uitgaande van de directe relatie tussen het kennisniveau binnen de organisatie en de faalkosten, ligt de oplossing voor het probleem van hoge faalkosten in het bieden van de juiste (precies genoeg) opleiding aan de medewerkers. Om menselijke fouten terug te dringen naar een acceptabel niveau en daarmee te streven naar verlaging van de faalkosten is het van belang om bedrijfsspecifieke kennis te borgen in een effectief opleidingsprogramma. 

Het vermijden van faalkosten die het gevolg zijn van menselijke fouten brengt een investering met zich mee. Daar is iedereen wel van doordrongen. Het is tegenwoordig vooral de uitdaging om te zoeken naar het juiste evenwicht: een situatie waarbij de investering in de bedrijfsspecifieke opleiding een relatief grote reductie van de faalkosten oplevert. Dat vraagt om een bewuste keuze in kennismanagement. 

De kracht van informeel leren

In Nederland wordt ongeveer 1,5% van de loonkosten in het bedrijfsleven uitgegeven aan ‘formeel leren’. Vanuit managementperspectief is een investering in de verbetering van ‘informele’ leertrajecten zoals iSee iKnow biedt echter nog effectiever. Informele leertrajecten maken namelijk gebruik van de bedrijfsspecifieke kennis die informeel binnen de organisatie is aangeleerd; deze is ontstaan op de werkvloer maar niet altijd goed verankerd in de operationele praktijk.

Kennis onderhouden kost tijd en tijd is geld

Behalve de hoge kosten is er nog een aspect waarin een informeel leertraject zich in positieve zin onderscheidt van een formeel leertraject. In het geval van machines bestaan de ‘total costs of ownership’ uit de kosten van de afschrijving van de investering plus de kosten van het dagelijkse gebruik inclusief het structurele onderhoud. Bij een investering in het kennisniveau binnen de organisatie is dat in principe niet anders. Een eenmalige training, workshop of andere vorm van opleiding is niet meer dan een impuls. Dat is minder effectief.

Ook het in standhouden van kennis heeft regelmatig ‘onderhoud’ nodig. Alleen kennis die relevant is en op de juiste manier wordt herhaald, wordt door de werknemer geïnternaliseerd. Die herhaling kan ‘impliciet’ (= in het werk) of ‘expliciet’ (via training) zijn. Wordt de leerstof direct in de praktijk toegepast, dan is er sprake van effectieve, impliciete herhaling. Kan het geleerde niet direct in de praktijk worden toegepast (bijv. bij de zogenaamde zeldzamere gevallen), dan kan dat alleen “expliciete” herhaling worden geïnternaliseerd. Voor veel van onze klanten zijn herhalingscursussen en terugkomdagen te duur om te worden georganiseerd of daar is simpel weg gewoon geen tijd voor.

iSee iKnow biedt al twee decennia lang software op maat waarbij leerstof effectief wordt herhaald. Overtuig uzelf met onze heldere kosten- batenanalyses. Het is een uiterst praktische tool die in verschillende sectoren en takken van industrie met succes is geïmplementeerd en toepasbaar is op de werkvloer.

Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen neem dan contact met ons op of vraag vrijblijvend een demo van de software aan.

Meer informatie over de software
Demo aanvragen