Van sturend naar dienend leiderschap

Uw organisatie weet meer dan u denkt

28-02-2013

Tijdens de user group meeting van 7 februari hield R. Mallens van het gelijknamige consultantsbureau een presentatie over zijn ervaringen met iSee iKnow. Hij beschreef twee toegepaste stijlen bij het tot stand brengen van de content. De eerste noemde hij de “sturende” stijl en de tweede een “dienende” stijl.

De sturende stijl:

De casebeheerder (dat is in iSee iKnow de expert) constateert een issue, bijv. een onveilige situatie en organiseert een bijeenkomst met een aantal werknemers van de vloer. Hij legt het probleem op tafel en laat de groep hierover discussiëren. Uit de discussie formuleert hij de “casevraag” (dat is in iSee iKnow een open vraag waarvan het antwoord de essentie van de leerterm weergeeft) vervolgens laat hij de groep verder discussiëren en antwoorden formuleren. Bij de sturende stijl probeert de casebeheerder meer voortgang te realiseren en formuleert hij zelf het goede antwoord.
Als buitenstaander zag de consultant een duidelijk stijlverschil tussen het antwoord van de casebeheerder en de antwoorden van de overige deelnemers. Bovendien waren de overige deelnemers het niet echt eens met het “goede” antwoord van de casebeheerder. Vanwege de opgelegde tijdsdruk schikten ze zich naar het resultaat maar stortten zich wel met iets minder enthousiasme op het volgend issue.

De dienende stijl:

In grote lijnen gaat de dienende stijl als hierboven, echter de efficiëntiedoelstelling en de expertise van de casebeheerder wordt in eerste instantie volledig losgelaten. De casebeheerder stimuleert de deelnemers het probleem zelf op te lossen en helpt hooguit met vraagvormen. De casebeheerder toetst wel de ideeën van de deelnemers op essentiële criteria. De toelichtingen worden over het algemeen wel door de casebeheerder na afloop geformuleerd.
Op deze manier werden betere ideeën verzameld en ook automatisch aannemelijke foute (bijna goede) antwoorden gegenereerd door de groep. Bij deze dienende rol ontstonden cases ontwikkelt vanuit het referentiekader van de doelgroep, bovendien ontstond een wederzijds respect en vertrouwen en de oplossingsgerichtheid van de doelgroep. De acceptatie ging omhoog.

De diende stijl van casebeheer voldoet aan de visie binnen de wereld van de HRD (HR Delopment) over “social learning” en “informeel leren”. Deze leerstijlen onderschrijven het belang van open en informele communicatie tussen experts en werknemers. De manier van omgang en communicatie wordt aangeduid met het “sociale kapitaal” van een onderneming. M.a.w. goede omgang met elkaar is geld waard. Een concept als iSee iKnow stimuleert de organisatie tot open communicatie.