Waarom werkt informeel leren goed?

Uw organisatie weet meer dan u denkt

18-09-2023

Zoals elke organisatie een doel voor ogen heeft, zo zal dat ook voor veel medewerkers gelden. Motivatie speelt daarbij een essentiële rol. Medewerkers willen steeds vaker zelf ontdekken welke leervorm voor hen wenselijk is. Of het hierbij gaat om vakkennis of persoonlijke groei is minder belangrijk. Het gaat uiteindelijk om het doel dat de medewerker voor ogen heeft en zijn motivatie om te leren.

Een werkgever heeft de schone taak om medewerkers op een positieve manier te stimuleren tot leren en daarmee zichzelf ontwikkelen. Naast dat de dagelijkse taken, leuke en minder leuke, nou eenmaal uitgevoerd moeten worden om een bedrijfsdoel te bereiken, helpt het als medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn.

Medewerkers gaan het liefst aan de slag met datgene dat hen oprecht interesseert binnen hun eigen dagelijkse werk. Maar hoe ga je als organisatie om met leren over onderwerpen die je niet zo liggen, die medewerkers niet gemakkelijk afgaan en het risico tot fout maken met zich meedragen? Sowieso is het belangrijk leren toegankelijk te maken door het onderwerp van gesprek te maken. Zorg daarnaast voor toegankelijke leermiddelen en biedt mogelijkheden aan voor persoonlijke coaching bijvoorbeeld. iSee iKnow helpt bedrijven en organisaties met e-learning software op maat, een laagdrempelig en praktisch leermiddel dat op de werkplek dagelijks kan worden gebruikt in alle geledingen binnen een organisatie.

De natuurlijke leercurve biedt veel voordelen


Wij geloven dan ook in de natuurlijke leercurve. Medewerkers vinden het leuk om te leren en zien er het nut van in als het leersysteem op de persoon is afgestemd en meteen in de praktijk toepasbaar is. Investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers zorgt voor gemotiveerde medewerkers die minder fouten maken. Het werk dat zij dagelijks doen is immers belangrijk als onderdeel van het geheel.

Volgens diverse onderzoeken is minder dan 10% van de kennis van een gemiddelde werknemer door formeel leren (tijdens een opleiding) aangeleerd. Alle overige kennis wordt informeel op de eigen werkplek, dus ‘on the job’, opgedaan. De meeste kennis hebt u dus simpelweg al in huis. Vaak blijkt wel dat het benutten en borgen van deze bestaande kennis voor verbetering vatbaar.

Waarom informeel leren?


Informeel leren is een vorm van leren die beter past bij de dynamische omgeving die een organisatie veelal biedt. Deze leervorm sluit op een heel logische en natuurlijke manier beter aan bij de nodige kennis en vaardigheden die je als professional wilt ontwikkelen. Informeel leren is ook nog eens kostenbesparend. Je hebt namelijk niet te maken met reis- en verblijfskosten en bovendien kan de medewerker het leren combineren met werken. Bij leren op de werkplek doet de medewerker ook stilzwijgend kennis op. Deze door ervaring opgedane kennis zou naar alle waarschijnlijkheid gemist worden bij een theoretische opleiding.

Leren op de werkplek past in het concept van de lerende organisatie. Als organisatie kun je medewerkers sneller laten meebewegen met de veranderende wereld door ze juist op hun eigen werkplek te laten leren.

Spreekt het laten leren op de werkplek u aan? Wilt u uw medewerkers op eigen niveau en in eigen tempo laten leren? iSee iKnow e-learning software helpt u daarbij! Wij demonstreren u deze software graag en geheel vrijblijvend.

 Neem dan contact met ons op en vraag een demo aan.